Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Hertzberger, Leopold 1871 - 1933 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamLeopold Hertzberger
GeslachtMan
GeborenEindhoven, Nederland (NB), 17-05-1871
OverledenMondorf, Luxemburg, 19-06-1933
OudersEmanuel (Menachem) Hertzberger (1836-1917), koopman, en Rosette Engeltje Hartogensis (1845-1882) 1868
Partner(s)Elisabeth Kuyt (1898-1940) 1896
Kinderen3 zoons, 1 dochter
MemoArts, röntgenoloog. Oprichter Openbare Leeszaal (Sneek etc.), medeoprichter Openbare bibliotheek Amsterdam. In 1917 benoemd tot regent Burger Weeshuis te Sneek en tot lid vh Historisch Genootschap te Utrecht. Medeoprichter Nederl. Ver. voor Openb. Leeszalen. In 1920 gepromoveerd (ivm in werking treding wet “Limburg”). In 1923 n. A’dam. Medeoprichter en bestuurder B’ne B’rithloge. 1e voorzitter en oprichter Rudelsheimstichting, voorzitter Nederlandse Rode Kruis, bestuurslid Gemiloeth Chassodim. Was ridder Oranje-Nassau, “onvermoeide kampioen voor geestelijk misdeelde joodsche kind”. Was oprichter ver. De Joodsche Boekerij (Neerlands Jodendom 1934, zie ook voorwoord catalogus 'Het geillustreerde Joodsche Boek' in Stedelijk Museum 1934). Echtgen. 13 jaar voorz. Bikdei Koudesj (Sneek). Of o. te Bad Mondorf (JBAK)?

Bronnen

Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland, vol. 6
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 47, no. 12 (1931-05-21), p. 2 (bio)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 47, no. 13 (1931-05-29), p. 6 (foto?)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 49, no. 17 (1933-06-23), p. 3, 12 (adv.’s) (+foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 37 (1935-11-07), p. 6 (foto)
Hertzberger-Gold, Jenny, De familie Hertzberger in Nederland, p. 32, 39-46 (+foto’s)
Lindeboom, G.A., Dutch medical biography: a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, p. 850
Gemeente Archief Amsterdam
Jaarboek Amstelodamum: kroniek, vol. 31 (1934), p. 259
Hes, Hindle S., Jewish physicians in the Netherlands, p. 75-76
Manasse, Peter, in Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek, p. 134-135 (+foto)
Joodsch hulpbetoon, vol. 1, no. 4 (1933-06-22), p. 35 (+foto?)
Stibbe, L., in Joodsch hulpbetoon, vol. 1, no. 2 (1933-07-05), p. 40-41 (+foto)
Joodsch hulpbetoon, vol. 1, no. 1 (1933-05-05), p. 6 (foto)
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2012-09-03)
Neerlands jodendom, vol. 1, no. 12 (1934-06-20), p. 148-149 (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 59, no. 5 (1923-06-22), p. 3
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 67, no. 1 (1931-05-15), p. [9] (+foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 55, no. 45 (1920-04-02), p. 5
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 52, no. 35 (1917-01-26), p. 3
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. 25 (1925-11-06), p. 2 (foto)
Voet, Esther, in Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 151, no. 8-9 (2015-11-20), p. 67 (foto)
Vrijdagavond, De**, vol. 8, no. 52 (1932-03-25), p. 414 (foto)
Vrijdagavond, De** (1932-04-01), p. 10 (foto)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 62, no. 21 (1931-05-21), p. [6]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 51, no. 14 (1920-04-02), p. [2]