Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Hertzberger, Andreas (André) 1874 - 1944 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamAndreas (André) Hertzberger
GeslachtMan
GeborenEindhoven, Nederland (NB), 14-04-1874
OverledenBergen-Belsen, Duitsland, 08-05-1944
OudersEmanuel (Menachem) Hertzberger (1836-1917), koopman, en Rosette Engeltje Hartogensis (1845-1882) 1868
Partner(s)Selma Roos (1878-1943) 1899
Kinderen3 zoons, 3 dochters
MemoTextielfabrikant. Stichtte in 1898 confectiefabriek in Eindhoven, en in 1909 nog een in Amsterdam (400 man personeel in 1938), vnl. heren-, jongens- en kinderconfectie. Zionist. Voorzitter comm. Financien der NIHS (tot 1939), lid CC, penningmeester PC, regent Centraal Isr. Wees- en Doorgangshuis te Leiden, bestuurder Tehuis voor Israelieten te Gouda, voorz. Ver. Hulp voor Minvermogende Weezen, voorz. Nieuwe Isr. Kiesvereniging, etc. Ook veel filantropische activiteiten. ook: voorz. Comité J. Vluchtelingen vanaf de oprichting 21.3.1933 - 1937 (stelt kantoren ter beschikking voor vluchtelingen). Voorzitter ver. “Steun aan Doortrekkenden”. Sinds 1938 “Selma Hertzberger-Roos Fonds” (voor kleding Barmitswo-jongens. Zijn vrouw werd in 1925 regentes van het NI Jongensweeshuis te Amsterdam.

Bronnen

Biobas
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 49, no. 6 (1933-04-07), p. 3 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 50, no. 8 (1934-04-20), p. 5 (+foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 14 (1935-05-31), p. 6 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 51 (1936-02-13), p. 9 (foto)
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 52, no. 47 (1937-01-21), p. 6
Hertzberger-Gold, Jenny, De familie Hertzberger in Nederland, p. 32, 47-52 (+foto)
Manasse, Peter, in Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek, p. 133 (+foto)
Joodsch hulpbetoon, vol. 1, no. 14 (1933-11-20), p. 116 (afb.)
Mailwisseling Joods Biografisch Woordenboek (2009-05-17)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 59, no. 26 (1923-11-16), p. 10-11
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 59, no. 47 (1924-04-11), p. 13
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 60, no. 1 (1924-05-23), p. 1-2
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 60, no. 2 (1924-05-30), p. 12
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 75, no. 8 (1939-06-23), p. 15 (foto)
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. 23 (1925-10-23), p. 5
Voet, Esther, in Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 151, no. 8-9 (2015-11-20), p. 67 (foto)
Aardweg, H.P. van den (red.), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en hun werk, p. 645 (+foto)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 69, no. 38 (1938-09-23), p. 1 (bl.2)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 69, no. 46 (1938-11-18), p. 3 (bl.2)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 69, no. 51 (1938-12-23), p. 2 (bl.2) (+foto)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 55, no. 16 (1924-04-18), p. [7]
Wie is dat? Naamlijst, vol. 3 (1935)